ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là điều kiện thuận lợi của Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông 1950? 

  • A. 

   Pháp lâm vào thế bị động trên chiến trường do phải nhận viện trợ của Mĩ.  

  • B. 
   Nhiều nước xã hội chủ nghĩa có chính sách tích cực đối với Việt Nam.
  • C. 

   Các nước xã hội chủ nghĩa hợp tác toàn diện và viện trợ cho Việt Nam. 

  • D. 
   Các vùng giải phóng của cách mạng Đông Dương được mở rộng và nối liền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì Pháp lâm vào thế bị động không phải do nhận viện trợ của Mĩ. Bên cạnh đó, khi ta mở chiến dịch Biên giới thì Pháp đang nắm quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ và Đông Dương.

  B chọn vì năm 1950 Trung Quốc, Liên Xô và nhiều nước XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta.

  C loại vì các nước XHCN chỉ giúp đỡ 1 phần và không thực hiện hợp tác toàn diện với ta trong giai đoạn này.

  D loại vì nội dung của phương án này không phải là điều kiện thuận lợi của Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông 1950.

  Chọn đáp án B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242152

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF