ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam? 

  • A. 

   Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng. 

  • B. 

   Kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và phát triển.

  • C. 

   Chính quyền thực dân Pháp thi hành chính sách khủng bố. 

  • D. 
   Nhân dân Đông Dương chịu hai tầng áp bức của Nhật-Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Suy luận, loại trừ phương án.

  A loại vì Chiến tranh thế giới thứ hai bủng nổ năm 1939.

  B loại vì giai đoạn này kinh tế Việt Nam đang khủng hoảng.

  D loại vì nhân dân Đông Dương chịu hai tầng áp bức của

  Nhật-Pháp kể từ năm 1940.

  Chọn đáp án C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242102

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF