ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1946-1950, nhân dân Ân Độ đấu tranh nhằm mục tiêu nào sau đây? 

  • A. 

   Khôi phục chế độ quân chủ. 

  • B. 
   Lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.
  • C. 

   Giành độc lập dân tộc. 

  • D. 
   Chống chủ nghĩa phát xít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong những năm 1946-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh nhằm giành độc lập dân tộc.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242028

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF