OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân ở khu vực nào sau đây đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ?

  • A. 
   Mī Latinh. 
  • B. 
   Bắc Âu. 
  • C. 

   Đông Âu.

  • D. 
   Nam Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Mỹ La tinh đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242029

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON