ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1919-1923, phong trào đấu tranh của tự sản Việt Nam có mục tiêu nào sau đây? 

  • A. 

   Đòi các quyền tự do, dân chủ. 

  • B. 
   Giải phóng dân tộc. 
  • C. 
   Giành ruộng đất cho nông dân. 
  • D. 
   Lật đổ chế độ phong kiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong những năm 1919-1923, tư sản Việt Nam tổ chức các phong trào đấu tranh như “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa”, chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì của tư bản Pháp, đấu tranh đòi tự do dân chủ (Đảng Lập hiến). → phong trào đấu tranh của tư sản Việt Nam có mục tiêu đòi các quyền tự do, dân chủ.

  Chọn đáp án A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242099

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF