ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong năm đầu sau khi được thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với khó khăn nào sau đây?

  • A. 

   Chủ nghĩa phát xít xuất hiện. 

  • B. 
   Nguy cơ chiến tranh thế giới.
  • C. 

   Giặc ngoại xâm và nội phản. 

  • D. 
   Phát xít Nhật còn mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong những năm đầu sau khi được thành lập, nước Việt Nam rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc với giặc ngoại xâm và nội phản.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242047

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF