OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là đấu tranh chống  

  • A. 
   quân Trung Hoa Dân quốc. 
  • B. 

   thực dân Anh.

  • C. 

   đế quốc Mĩ. 

  • D. 
   chế độ phản động thuộc địa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một trong những nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242042

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON