ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bước vào thu-đông 1953, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch quân sự nào sau đây ở Đông Dương? 

  • A. 

   Kế hoạch Bôlae. 

  • B. 
   Kế hoạch Nava.
  • C. 

   Kế hoạch Rove. 

  • D. 
   Kế hoạch Đà Lát đơ Tátxinhi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bước sang thu đông 1953-1954, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Na Va

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242050

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF