ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là phù hợp về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929)? 

  • A. 

   Một trong những tổ chức cộng sản đầu tiên của Việt Nam. 

  • B. 

   Một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản 

  • C. 
   Đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. 
  • D. 
   Tổ chức tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phân tích các phương án.

  A loại vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) không phải là tổ chức cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Tổ chức cộng sản đầu tiên là Đông Dương Cộng sản đảng (SGK Lịch sử 12, trang 87).

  B chọn vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản.

  C loại vì đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam.

  D loại vì Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Chọn đáp án B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242146

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF