OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930? 

  • A. 

   Thế lực phát xít lên cầm quyền ở Đức. 

  • B. 

   Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 

  • C. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 
  • D. 
   Nước Nga Xô viết được thành lập. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì phát xít lên cầm quyền ở Đức từ năm 1933 – 1934.

  B loại vì Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ năm 1939.

  C loại vì Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945.

  D chọn vì nước Nga Xô viết được thành lập sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười là sự kiện có tác động rất lớn đến tình hình thế giới, trong đó có Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930.

  Chọn đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242117

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON