ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của quân đội và nhân dân Việt Nam? 

  • A. 
   Tạo ra sự thay đổi lớn về so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng miền Nam.
  • B. 
   Là một đợt tổng khởi nghĩa ở các đô thị, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt. 
  • C. 
   Là biểu hiện của sự kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng.
  • D. 
   Căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” của cuộc kháng chiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A loại vì sau Hiệp định Pari thì mới có sự thay đổi lớn về so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng miền Nam.

  B loại vì đây là cuộc tổng tiến công và nổi dậy.

  C chọn vì cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 có sự kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng.

  D loại vì căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” của cuộc kháng chiến được đánh dấu bằng sự kiện Hiệp định Pari được kí kết.

  Chọn đáp án C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242156

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF