ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam? 

  • A. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 
  • B. 
   Liên Xô và Mĩ chấm dứt Chiến tranh lạnh. 
  • C. 

   Trật tự hai cực Ianta sụp đổ. 

  • D. 
   Mĩ phát động cuộc Chiến tranh lạnh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự đầu hàng của phát xít Nhật trước quân Đồng minh đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho nhân dân ta tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc.

  B loại vì Liên Xô và Mĩ chấm dứt Chiến tranh lạnh năm 1991.

  C loại vì trật tự hai cực Ianta sụp đổ năm 1991.

  D loại vì Mĩ phát động cuộc Chiến tranh lạnh năm 1947 với Thông điệp của Tổng thống Truman đọc trước Quốc hội Mĩ.

  Chọn đáp án A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242122

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF