OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX có điểm mới nào sau đây? 

  • A. 
   Có hai khuynh hướng chính trị cùng tồn tại và phát triển. 
  • B. 
   Có hai khuynh hướng chính trị phát triển kế tiếp nhau.
  • C. 
   Có sự tham gia của nhiều lực lượng xã hội khác nhau. 
  • D. 
   Có quy mô rộng lớn, diễn ra ở cả trong và ngoài nước. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân tích các phương án.

  A chọn vì ở Việt Nam lúc này tồn tại song song hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản.

  B loại vì ở Việt Nam lúc này tồn tại song song hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản nên nói hai khuynh hướng chính trị phát triển kế tiếp nhau là không đúng.

  C. D loại vì nội dung của phương án này không phải là điểm mới.

  Chọn đáp án A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242129

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON