OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những nhân tố phát triển kinh tế của Mĩ mà Việt Nam có thể vận dụng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay là

  • A. 
   phát triển công nghiệp quân sự và buôn bán vũ khí.
  • B. 
   xây dựng và phát triển các tổ chức nghiên cứu phần mềm.
  • C. 
   phát triển nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao.
  • D. 
   chỉ tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một trong những nhân tố phát triển kinh tế của Mĩ mà Việt Nam có thể vận dụng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay là phát triển nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281968

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON