OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

  1. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

  2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước.

  3. Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản.

  4. Trung Quốc thu hồi Hồng Công và Ma Cao.

  • A. 
   3,1,2,4.    
  • B. 
   4,2,3,1. 
  • C. 
   3,2,4,1.  
  • D. 
   3, 2,1,4. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. (1-10-1949)

  Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước. (1948)

  Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản. (1946 - 1949)

  Trung Quốc thu hồi Hồng Công và Ma Cao. (7-1997 và 12-1999)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281967

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF