ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Chủ nghĩa thực dân cũ.     
  • B. 
   Chế độ độc tài thân Mĩ. 
  • C. 
   Chủ nghĩa thực dân mới.       
  • D. 
   Bảo vệ và củng cố độc lập dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A: chủ nghĩa thực dân cũ là kẻ thù chủ yếu của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đến năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla, chủ nghĩa thực dân cũ (Bồ Đào Nha) bị sụp đô về mặt cơ bản. (sgk 12 trang 36,37, suy luận)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281936

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF