ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là

  • A. 
   13 thuộc địa bị cấm không được buôn bán với nước ngoài
  • B. 
   13 thuộc địa bị cấm không được khai hoanh những vùng đất ở miền Tây
  • C. 
   13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất
  • D. 
   Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính phủ Anh ngày càng sâu sắc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giai cấp thống trị là nguồn cung cấp nguyên liệu và thị trường cho họ, nên tìm mọi cách để buộc kinh tế thuộc địa lệ thuộc vào kinh tế chính quốc. Nhưng sự phát triển kinh tế mạnh mẽ ở Bắc Mỹ làm Anh lo ngại, vì thế Anh đưa ra một loạt biện pháp nhằm hạn chế sự kinh doanh của giai cấp tư sản Bắc Mỹ. Những chính sách này làm hại đến quyền lợi của chủ nô, tư sản, và ngay cả nhân dan thuộc đia, vì vậy họ phản kháng lại chính quyền Anh.

  Sự kiên chè ở Boxton=> Kinh tế thuộc địa phát triển => cạnh tranh với chính quốc (anh)=> chính quốc kìm hãm thuộc địa => mâu thuẫn giữa chính quốc với các thuộc địa ngày càng gay gắt.

  Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính phủ Anh ngày càng sâu sắc

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281969

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF