ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố cơ bản nào chứng tỏ cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để?

  • A. 
   Lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nông dân, đưa giai cấp tư sản nắm quyền.
  • B. 
   Thiết lập được nền cộng hòa tư sản. 
  • C. 
   Cách mạng đạt đến đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Giacôbanh. 
  • D. 
   Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  xóa bỏ được mọi tàn tích của xã hội phong kiến

  Giải quyết được triệt để vấn đề ruộng đất cho nhân dân

  xóa bỏ mọi sự cản trở đến việc phát triển công, thương nghiệp

  thống nhất được thị trường dân tộc

  =>Lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nông dân, đưa giai cấp tư sản nắm quyền. chứng tỏ cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281960

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF