ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

  • A. 
   Duy trì hòa bình, anh ninh thế giới.
  • B. 
   Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc. 
  • C. 
   Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 
  • D. 
   Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những nguyên tắc của Liên hợp quốc bao gồm:

  Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

  Không can thiệp vào nội bộ của bất kì nước nào.

  Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

  Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc

  =>Duy trì hòa bình, anh ninh thế giới. không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. (SGk 12 trang 7, phương pháp loại trừ)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281946

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF