OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

  • A. 
   Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ
  • B. 
   Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam 
  • C. 
   Các tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta 
  • D. 
   Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281939

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON