OFF
OFF
RANDOM
04AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

  • A. 
   Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ
  • B. 
   Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam 
  • C. 
   Các tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta 
  • D. 
   Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF