ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp ước Bali (1976) được kí kết tại Hội nghị cấp cao lần thứ nhất của tổ chức ASEAN là tên viết tắt của

  • A. 
   hiệp ước hợp tác phát triển.     
  • B. 
   hiệp ước hòa bình và hợp tác.
  • C. 
   hiệp ước thân thiện và hợp tác. 
  • D. 
   hiệp ước bình đẳng và thân thiện. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali). Hiệp ước Bali xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước:

  Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

  Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;

  Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

  Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

  =>Hiệp ước Bali (1976) được kí kết tại Hội nghị cấp cao lần thứ nhất của tổ chức ASEAN là tên viết tắt của hiệp ước thân thiện và hợp tác.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF