OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?

  • A. 
   Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần khỏi sự kiểm soát của nước Anh
  • B. 
   Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa
  • C. 
   Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc
  • D. 
   Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON