ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?

  • A. 
   Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần khỏi sự kiểm soát của nước Anh
  • B. 
   Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa
  • C. 
   Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc
  • D. 
   Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281945

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF