ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt trong chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh với Phan Bội Châu là

  • A. 
   dựa vào Nhật đánh Pháp.         
  • B. 
   thực hiện cải cách.
  • C. 
    thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.   
  • D. 
   thực hiện bạo động. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm khác biệt trong chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh với Phan Bội Châu là thực hiện cải cách.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281954

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF