OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt trong chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh với Phan Bội Châu là

  • A. 
   dựa vào Nhật đánh Pháp.         
  • B. 
   thực hiện cải cách.
  • C. 
    thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.   
  • D. 
   thực hiện bạo động. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm khác biệt trong chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh với Phan Bội Châu là thực hiện cải cách.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF