OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cơ sở để Mĩ thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh.
  • B. 
   sự ủng hộ của các nước đồng minh bị Mĩ khống chế. 
  • C. 
   sự suy yếu của các nước tư bản châu Âu và Liên Xô. 
  • D. 
   sự tạm lắng của phong trào cách mạng thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ sở để Mĩ thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

  - Kinh tế:

  + Mĩ thu được lợi nhuận 114 tỉ USD, trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.

  + Từ những năm 1945 - 1950, nước Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiêp toàn thế giới.

  + Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng của năm nước Anh, Pháp, Tây Đức, I- ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.

  + Nắm trong tay ¾ dự trữ vàng của thế giới.

  + Là chủ nợ duy nhất của thế giới.

  - Quân sự: Mĩ có lực lượng mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền vũ khí nguyên tử.

  =>Cơ sở để Mĩ thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh. (sgk 12 trang 42, suy luận)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF