OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX?

  • A. 
   Lật đổ chế độ phong kiến.    
  • B. 
   Chống Pháp, giành độc lập.
  • C. 
   Duy tân, hướng theo chế độ tư bản.  
  • D. 
   Chống Pháp để tự vệ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  mục tiêu của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là chống Pháp để tự vệ. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF