OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng kinh tế cơ bản nhất của Liên Xô từ sau 1921 đến năm 1925 là

  • A. 
   nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
  • B. 
   nền kinh tế tự nhiên, đóng kín.
  • C. 
   nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. 
  • D. 
   nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc trưng kinh tế cơ bản nhất của Liên Xô từ sau 1921 đến năm 1925 là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281955

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON