OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người hạ Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (1010) là

  • A. 
   Ngô Quyền   
  • B. 
    Lý Công Uẩn 
  • C. 
   Lê Hoàn    
  • D. 
   Đinh Tiên Hoàng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người hạ Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (1010) là Lý Công Uẩn

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON