ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người hạ Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (1010) là

  • A. 
   Ngô Quyền   
  • B. 
    Lý Công Uẩn 
  • C. 
   Lê Hoàn    
  • D. 
   Đinh Tiên Hoàng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người hạ Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (1010) là Lý Công Uẩn

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281940

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF