ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là

  • A. 
   cách mạng xã hội chủ nghĩa.       
  • B. 
   cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
  • C. 
   cách mạng dân chủ tư sản.      
  • D. 
   cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách mạng tháng Hai năm 1917 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới nhưng lại đưa đến việc thành lập hai chính quyền song song: chính quyền tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính.

  => Tháng 4-1917, trong Luận cưong tháng Tư, Lênin đã đề ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  => Tính chất của cách mạng tháng Hai là cách mạng xã hội chủ nghĩa

  =>Tính chất của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là cách mạng xã hội chủ nghĩa

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281951

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF