OFF
OFF
RANDOM
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thắng lợi thuộc về

  • A. 
   Mĩ và Liên Xô.    
  • B. 
   các lực lượng dân chủ tiến bộ.
  • C. 
   Anh và Pháp.      
  • D. 
   Liên Xô và các nước Đồng minh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thắng lợi thuộc về Liên Xô và các nước Đồng minh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF