OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng lớn nhất chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

  • A. 
   Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
  • B. 
   Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu. 
  • C. 
   thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng. 
  • D. 
   thế giới chia thành hai phe do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  =>Đặc trưng lớn nhất chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: thế giới

  chia thành hai phe do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281932

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF