OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 là

  • A. 
   kháng chiến chống Pháp.  
  • B. 
   xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • C. 
   đấu tranh giành độc lập.  
  • D. 
   kháng chiến chống Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 là kháng chiến chống Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281941

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON