OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì ?

  • A. 
   Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.
  • B. 
   Chi phí cho quốc phòng thấp.
  • C. 
   Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.
  • D. 
   Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhật Bản: chi phí cho quốc phòng thấp (không quá 1% GDP). Các nước Tây Âu: cũng như

  các nước tư bản khác đầu tư cho quốc phòng lớn. (dùng phương pháp so sánh)

  =>Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là Chi phí cho quốc phòng thấp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281944

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON