OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để thể hiện tinh thần tiêu diệt giặc Mông – Nguyên đến cùng, trên cánh tay các tướng sĩ quân đội nhà Trần đã khắc chữ

  • A. 
   Nếu gặp giặc Mông – Nguyên, phải liều chết mà đánh
  • B. 
   Thề không đội trời chúng với giặc Mông – Nguyên
  • C. 
   Hào khí Đông A 
  • D. 
   Sát thát 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trần Quốc Tuấn đã viết Hịch tướng sĩ để nâng cao tinh thần của quân sĩ. Nhiều chiến sĩ Đại Việt đã xăm hai chữ Sát Thát (Sát nghĩa là "giết", còn Thát chỉ người Mông Cổ) vào tay để thể hiện quyết tâm chiến đấu của mình.

  =>Để thể hiện tinh thần tiêu diệt giặc Mông – Nguyên đến cùng, trên cánh tay các tướng sĩ

  quân đội nhà Trần đã khắc chữ Sát thát

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281935

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON