ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt cơ bản giữa “chiến tranh lạnh” với các cuộc chiến tranh thế giới đã qua:

  • A. 
   Chiến tranh lạnh diễn ra dai dẳng, giằng co và không phân thắng bại.
  • B. 
   Không xung đột trực tiếp bằng quân sự.  
  • C. 
   Chiến tranh lạnh chỉ diễn ra chủ yếu giữa hai nước Liên Xô và Mĩ. 
  • D. 
   Chiến tranh lạnh làm cho thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu như các cuộc chiến tranh thế giới đã qua đều có sự xung đột quân sự trực tiếp giữa các nuớc thì Chiến tranh lạnh là chiến tranh không tiếng súng, không có xung đột quân sự trực tiếp

  =>Sự khác biệt cơ bản giữa “chiến tranh lạnh” với các cuộc chiến tranh thế giới đã qua: Không xung đột trực tiếp bằng quân sự.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281959

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF