ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

  • A. 
   Mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta 
  • B. 
   Đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến phương Bắc 
  • C. 
   Đánh tan quân Nam Hán, làm nên chiến thắng thủy chiến lẫy lừng 
  • D. 
   Nhân dân ta giành lại quyền tự chủ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Giải thích: Mục…I….Trang…96...SGK Lịch sử 10 cơ bản

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281938

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF