OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

  • A. 
   Mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta 
  • B. 
   Đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến phương Bắc 
  • C. 
   Đánh tan quân Nam Hán, làm nên chiến thắng thủy chiến lẫy lừng 
  • D. 
   Nhân dân ta giành lại quyền tự chủ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Giải thích: Mục…I….Trang…96...SGK Lịch sử 10 cơ bản

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON