OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:
  • A. 
   Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới
  • B. 
   Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền
  • C. 
   Xóa bỏ các trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản
  • D. 
   Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281963

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF