OFF
OFF
YOMEDIA
19NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:
  • A. 
   Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới
  • B. 
   Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền
  • C. 
   Xóa bỏ các trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản
  • D. 
   Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF