OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu là 

  • A. 
   phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách xã hội.
  • B. 
   dùng bạo động vũ trang để đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập dân tộc. 
  • C. 
   dùng cải cách kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân. 
  • D. 
   thỏa hiệp với Pháp để được trao trả độc lập. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phan Bội Châu chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam (Sgk lớp 11 trang 140)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281934

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON