OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới” mà nước Nga thực hiện là

  • A. 
   Thi hành chính sách lao động cưỡng bức đối với nông dân.
  • B. 
   Nhà nước Xô viết nắm độc quyền về kinh tế về mọi mặt.
  • C. 
   Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân. 
  • D. 
   Tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nội dung dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới” mà nước Nga thực hiện là Tạo ra nền

  kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước .

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281957

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON