OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa kháng chiến chống Nam Hán (năm 1938), kháng chiến chống Tống lần 1 (năm 981) và kháng chiến chống Nguyên lần 3 (năm 1288) là

  • A. 
   diễn ra trong thời gian lâu dài.       
  • B. 
   diễn ra trong thế kỉ XIII.
  • C. 
   có chiến thắng trên sông Bạch Đằng.   
  • D. 
   do nhà Trần lãnh đạo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điểm giống nhau giữa kháng chiến chống Nam Hán (năm 1938), kháng chiến chống Tống lần 1 (năm 981) và kháng chiến chống Nguyên lần 3 (năm 1288) là có chiến thắng trên sông Bạch Đằng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281956

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON