OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

  • A. 
   tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN.  
  • B. 
   chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á. 
  • C. 
   không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu. 
  • D. 
   chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ những năm 1970, Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, thể hiện trong học thuyết Phucưđa (1977) và học thuyết Kaiphu (1991). Nội dung chủ yếu của các học thuyết trên là tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON