OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm

  • A. 
   tư sản, nông dân và tiểu tư sản.
  • B. 
   tư sản dân tộc, công nhân và địa chủ. 
  • C. 
   công nhân, tư sản và tiểu tư sản thành thị. 
  • D. 
   tiểu tư sản thành thị và công nhân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  SGK 11 trang 139 - Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm công nhân, tự sản và tiểu tư sản thành thị.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280170

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF