OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thay khẩu hiệu “Thành lập chính quyền Xô viết công nông” bằng khẩu hiệu “Chính phủ cộng hòa dân chủ” là chủ trương của nghị quyết nào sau đây? 

  • A. 
   Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939. 
  • B. 
   Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1940. 
  • C. 
   Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941. 
  • D. 
   Hội nghị Trung ương Đảng tháng 8/1945. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11/1939 khẩu hiệu “thành lập chính quyền Xô viết công nông binh” được thay thế bằng khẩu hiệu “thành lập Chính phủ dân chủ Cộng hòa”.

  Chọn đáp án A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280187

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON