ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thời điểm nào được Đảng ta xác định là “thời cơ ngàn NĂM có một để thực hiện cuộc tông khởi nghĩa giành chính quyền? 

  • A. 
   Khi quân Đồng minh đánh bại phe phát xít. 
  • B. 
   Khi phát xít Đức đầu hàng Đồng minh. 
  • C. 
   Khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ tay sai hoang mang lo sợ. 
  • D. 
   Khi các yếu tố chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa đã đầy đủ, nhân dân sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phát xít Nhật – kẻ thù duy nhất đã đầu hàng, quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang. Đây là “thời cơ ngàn năm có một” – điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến.

  Chọn đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280186

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF