OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét chung về thái độ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với quân đội Tưởng giới Thạch là

  • A. 
   ta nhân nhượng tuyệt đối.     
  • B. 
   ta nhân nhượng từng bước. 
  • C. 
   ta nhân nhượng có nguyên tắc.   
  • D. 
   ta nhân nhượng quá nhiều. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C.

  Phương hướng chiến lược đông xuân 1953 – 1954: Tập trung lực lượng tiền công vào những hướng chiến lược…

    Với sự sắc sảo, mềm dẻo trong sự phân hóa kẻ thù, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhân nhượng với Trung Hoa Dân quốc. Tuy nhiên những nhân nhượng, thỏa hiệp không vi phạm chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc vẫn phải được giữ vững.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280190

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON