ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau cơ bản về tính chất của Cách mạng tư sản Pháp so với các Anh là gì?

  • A. 
   Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để, Cách mạng tư sản và cách mạng tư sản không triệt để. 
  • B. 
   Cách mạng tư sản Pháp do giai cấp tư sản lãnh đạo, cách mạng Anh do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. 
  • C. 
   Cách mạng tư sản Pháp nổ ra dưới hình thức nội chiến, giải phóng dân tộc, Cách mạng tư sản Anh nổ ra dưới hình thức nội chiến. 
  • D. 
   Cách mạng tư sản Pháp sau thắng lợi thiết lập nền cộng hòa, Cách mạng tư sản Anh sau thắng lợi thiết lập nền quân chủ lập hiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách mạng tư sản Anh mang tính chất bảo thủ không triệt để (chưa giải quyết vấn để ruộng đất cho nông dân, giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến). Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để giải quyết được vấn đề 48 dat cho nông dân - lực lượng đông đảo làm nên thắng lợi của cách mạng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280159

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF