OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào?

  • A. 
   Phá thế độc quyền vǜ khí nguyên tử của Mĩ.
  • B. 
   Làm giảm uy tín của Mĩ trên trường quốc tế. 
  • C. 
   Buộc Mĩ phải thực hiện chiến lược toàn cầu. 
  • D. 
   làm Mĩ lo sợ và phát động “Chiến tranh lạnh” chống Liên Xô. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nó phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mĩ và làm cân bằng trật tự hai cực sau chiến tranh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280173

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF