OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Do đâu mà nước ta bị chia cắt làm hai miền sau Hiệp định Giơnevơ NĂM 1954?

  • A. 
   Do Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ. 
  • B. 
   Do các bên quan sát ngĕn cản không cho các lực lượng ở Việt Nam tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử. 
  • C. 
   Do phía cách mạng Việt Nam không thi hành nghiêm túc Hiệp định Giơnevơ. 
  • D. 
   Do pháp phá hoại Hiệp định Giơnevơ NĂM 1954 và không chịu rút quân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết NĂM 1954, Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện phá hoại hiệp định, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280192

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON