OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   thế giới hình thành “hai cực” TBCN và XHCN do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi bên. 
  • B. 
   hình thành một trật tự thế giới mới hoàn toàn do tư bản thao túng. 
  • C. 
   một trật tự thế giới mới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị với các nước bại trận. 
  • D. 
   một trật tự thế giới mới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận cùng nhau hợp tác để lãnh đạo thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trật tự Ianta là trật tự hại cực do Mĩ và Liên Xô đại diện cho TBCN và XHCN thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trật tự này đã chi phối mối quan hệ quốc tế trong khoảng 40 NĂM từ 1945- 1991.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280171

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON