ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây không nằm trong phong trào Cần vương?

  • A. 
   Hương Khê.   
  • B. 
   Ba Đình.     
  • C. 
   Bãi Sậy.    
  • D. 
   Yên Thế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phong trào Cân vương là phong trào đấu tranh theo khuynh hướng hệ tư tưởng phong kiến do vĕn thân sƿ phụ hưởng ứng lãnh đạo. Còn phong trào nông dân Yên Thế là phong trào đấu tranh tự phát của nông dân vùng Yên Thế.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280168

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF