ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các nhà xuất bản Nam Đồng thư xã, Cường học thư xã, Quan hải tùng thư là của

  • A. 
   địa chủ và tư sản Việt Nam.
  • B. 
   tự sản và địa chủ lớn ở Nam Kì. 
  • C. 
   tầng lớp tiểu tư sản, trí thức. 
  • D. 
   tự sản Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tầng lớp tiểu tư sản trí thức ra đời gắn liền với cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Từ khi ra đời đã tích cực tham gia vào phong trào yêu nước đấu tranh của dân tộc bằng nhiều hình thức đấu tranh phong phú đòi quyền tự do dân, dân chủ: mít tinh, biểu tình, viết báo, phát hành nhiều sách báo tiến bộ thông qua việc thành lập các nhà xuất bản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280181

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF